Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Mantelzorghulp verwerkt van haar vrijwilligers.
Indien u zich aanmeld als vrijwilliger bij de Mantelzorghulp, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Mantelzorghulp, Haarstraat 83 te Rijssen, telefoonnummer: 0548-541755, KvK Veluwe en Twente nr:08085249.
De coördinator is bereikbaar via: info@mantelzorghulp.nl

2. Welke gegevens verwerkt Mantelzorghulp en voor welk doel
2.1 In het kader van uw aanmelding als vrijwilliger worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

2.2 De mantelzorghulp verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de Mantelzorghulp

3. Bewaartermijnen
De Mantelzorghulp verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode dat u als vrijwilliger actief bent. De gegevens worden vernietigd binnen 1 jaar nadat u bent gestopt met uw taak als vrijwilliger

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Mantelzorghulp passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten Via de coördinator van de Mantelzorghulp kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Mantelzorghulp zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
Indien u klachten heeft over de wijze waarop de Mantelzorghulp uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de coördinator van de Mantelzorghulp.
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan: info@mantelzorghulp.nl

6. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt