Hulpaanvragen

Aanvragen voor hulp komen binnen via de thuiszorg, kerk, familie of de hulpvrager zelf. Na de aanvraag wordt er door de coördinator een huisbezoek afgelegd bij de hulpvrager. Hierbij wordt de hulpvraag geïnventariseerd en besproken wat wij in deze situatie kunnen betekenen. Hierna wordt overgegaan tot het inzetten van een vrijwilliger waarbij bij een langdurige hulpverlening regelmatig een evaluatie zal plaatsvinden. De hulp kan bestaan uit: oppas bij chronisch zieken of dementerenden, ondersteuning van de mantelzorger, bezoeken van eenzame mensen of boodschappen doen voor of met de hulpvrager.

Dreigt u overbelast te raken door uw dagelijkse zorgtaken? De mantelzorghulp kan u ondersteuning bieden, neemt u contact met ons op voor verdere informatie.

Terminale (nacht)zorg

Een deel van onze vrijwilligers verleent terminale (nacht)zorg. Dit zijn geschoolde vrijwilligers met ervaring in de zorg. Uit de praktijk blijkt dat er veel behoefte bestaat onder terminale patiënten en hun omgeving om (als dat mogelijk is) thuis te kunnen blijven in deze laatste levensfase. Onze vrijwilligers kunnen deze mogelijkheid bieden en zijn hierin een grote ondersteuning voor zowel de patiënt als de naaste omgeving.